Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dlglanguage

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Next revision
Previous revision
dlglanguage [2010/04/19 16:58]
slim vytvořeno
dlglanguage [2010/04/19 17:04] (aktuální)
slim
Řádek 6: Řádek 6:
 Dostupné jazyky definujeme přímo ve skriptu tagem ''<​lang=xx >'',​ kde xx odpovídá kódu jazyka dle ISO639-1. Na definované řetězce se pak odkazujeme číselným kódem řetězce uvozeným % (znak procento). Viz. příklad níže.\\ Dostupné jazyky definujeme přímo ve skriptu tagem ''<​lang=xx >'',​ kde xx odpovídá kódu jazyka dle ISO639-1. Na definované řetězce se pak odkazujeme číselným kódem řetězce uvozeným % (znak procento). Viz. příklad níže.\\
 U tohoto prvku neuvádíme proměnnou do které se má uložit výsledek, ale výsledek můžeme po ukončení dialogu zjistit funkcí [[GetLangID|GetLangID()]].\\ U tohoto prvku neuvádíme proměnnou do které se má uložit výsledek, ale výsledek můžeme po ukončení dialogu zjistit funkcí [[GetLangID|GetLangID()]].\\
 +V případě, že nedefinujete dialog a potřebujete pouze vybrat jazyk, mužete využít předdefinovanou proceduru pro výběr jazyka [[Language|Language()]].\\
 \\ \\
   * __Identifikace__:​ unikátní identifikace prvku dialogu, lze vynechat, pak je použito automatické přidělení\\   * __Identifikace__:​ unikátní identifikace prvku dialogu, lze vynechat, pak je použito automatické přidělení\\
Řádek 15: Řádek 16:
 //​Příklad://​\\ //​Příklad://​\\
 <​code>​ <​code>​
-WNSType(0); 
- 
 while(True) while(True)
   begin   begin
dlglanguage.1271689117.txt.gz · Poslední úprava: 2010/04/19 16:58 autor: slim