Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dlgnace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dlgnace [2010/04/06 13:52] (aktuální)
slim vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== DlgNACE ====
 +
 +**DlgNACE(Promenna,​X,​Y,​Sirka,​Vyska)** // - procedura//
 +
 +Procedura nám deklaruje prvek pro výběr z číselníku NACE (pětimístný číselný kód). U tohoto prvku neuvádíme identifikaci a může být použit v dialogu pouze jednou. Tento prvek obsahuje více podprvků a ty nejsou přímo dostupné pro skript.\\
 +\\
 +  * __Promenna__:​ proměnná typu LongInt nebo String\\
 +  * __X__: vodorovná pozice prvku v dialogu\\
 +  * __Y__: svislá pozice prvku v dialogu\\
 +  * __Sirka__: vodorovný rozměr prvku dialogu \\
 +  * __Vyska__: svislý rozměr prvku dialogu udávající rozměr prvku včetně roletky po rozbalení. Rozměr prvku bez rozbalení roletky je pevně dán a nelze měnit\\
 +
 +//​Příklad://​\\
 +<​code>​
 +NACE:​LongInt
 +DefDialog('​Zadejte NACE',​500,​116);​
 +DlgNACE(NACE,​4,​4,​492,​256);​
 +DlgButton(id_OK,'​OK',​358,​50);​
 +DlgButton(id_Cancel,'​Zpět',​428,​50);​
 +DlgExecute(True);​
 +</​code>​
  
dlgnace.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 13:52 autor: slim