Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


httpresponses

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

httpresponses [2010/04/10 09:36] (aktuální)
slim vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== HTTPResponses ====
 +
 +**HTTPResponses():​Word** // - funkce//
 +
 +Funkce nám vrátí počet polí v hlavičce odpovědi http serveru vráceného předchozím voláním funkcí [[HTTPGet|HTTPGet()]] nebo [[HTTPPost|HTTPPost()]].\\
 +\\
 +//​Příklad://​\\
 +\\
 +Příklad použití naleznete u příkazu [[HTTPPost|HTTPPost()]].
  
httpresponses.txt · Poslední úprava: 2010/04/10 09:36 autor: slim