Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


writenote

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
writenote [2010/04/06 16:03]
slim vytvořeno
writenote [2010/04/19 12:04]
slim
Řádek 1: Řádek 1:
-==== DlgNACE ​====+==== WriteNote ​====
  
 **WriteNote(Soubor,​Text)** // - procedura// **WriteNote(Soubor,​Text)** // - procedura//
----- 
-Procedura\\ 
-\\ 
-  * __Promenna__:​ proměnná typu LongInt nebo String\\ 
-  * __X__: vodorovná pozice prvku v dialogu\\ 
-  * __Y__: svislá pozice prvku v dialogu\\ 
-  * __Sirka__: vodorovný rozměr prvku dialogu \\ 
-  * __Vyska__: svislý rozměr prvku dialogu udávající rozměr prvku včetně roletky po rozbalení. Rozměr prvku bez rozbalení roletky je pevně dán a nelze měnit\\ 
  
-//​Příklad://​\\ +Procedura uloží text uložený v proměnné typu Note do souboru typu TextFile. V proměnné typu Note neplatí omezení 255 znaků jako u typu string, ale délka může být až 65520 bajtů.\\ 
-<​code>​ +\\ 
-NACE:LongInt +  * __Soubor__proměnná typu TextFile\\ 
-DefDialog('​Zadejte NACE',​500,​116);​ +  * __Text__: proměnná typu Note\\
-DlgNACE(NACE,​4,​4,​492,​256);​ +
-DlgButton(id_OK,'​OK',​358,​50);​ +
-DlgButton(id_Cancel,'​Zpět',​428,​50);​ +
-DlgExecute(True);​ +
-</​code>​+
  
writenote.txt · Poslední úprava: 2021/06/27 19:47 autor: slim