Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


writenote

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
writenote [2010/04/06 16:03]
slim
writenote [2010/04/19 12:04]
slim
Řádek 1: Řádek 1:
-==== DlgNACE ​==== +==== WriteNote ​==== 
-----+
 **WriteNote(Soubor,​Text)** // - procedura// **WriteNote(Soubor,​Text)** // - procedura//
  
-Procedura\\+Procedura ​uloží text uložený v proměnné typu Note do souboru typu TextFile. V proměnné typu Note neplatí omezení 255 znaků jako u typu string, ale délka může být až 65520 bajtů.\\
 \\ \\
-  * __Promenna__: proměnná typu LongInt nebo String\\ +  * __Soubor__: proměnná typu TextFile\\ 
-  * __X__vodorovná pozice prvku v dialogu\\ +  * __Text__proměnná typu Note\\
-  * __Y__: svislá pozice prvku v dialogu\\ +
-  * __Sirka__: vodorovný rozměr prvku dialogu ​\\ +
-  * __Vyska__: svislý rozměr prvku dialogu udávající rozměr prvku včetně roletky po rozbalení. Rozměr prvku bez rozbalení roletky je pevně dán a nelze měnit\\ +
- +
-//​Příklad://​\\ +
-<​code>​ +
-NACE:​LongInt +
-DefDialog('​Zadejte NACE',​500,​116);​ +
-DlgNACE(NACE,​4,​4,​492,​256);​ +
-DlgButton(id_OK,'​OK',​358,​50);​ +
-DlgButton(id_Cancel,'​Zpět',​428,​50);​ +
-DlgExecute(True);​ +
-</​code>​+
  
writenote.txt · Poslední úprava: 2021/06/27 19:47 autor: slim