Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


writenote

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
writenote [2010/04/06 16:04]
slim
writenote [2021/06/27 19:47]
slim
Řádek 1: Řádek 1:
-==== DlgNACE ​==== +==== WriteNote ​====
-----\\ +
-**WriteNote(Soubor,​Text)** // - procedura//+
  
-Procedura\\ +**WriteNote(Soubor,​Text,​PrevodEntit,​PrevodDoUTF8)** // - procedura//
-\\ +
-  ​__Promenna__:​ proměnná typu LongInt nebo String\\ +
-  ​__X__: vodorovná pozice prvku v dialogu\\ +
-  ​__Y__: svislá pozice prvku v dialogu\\ +
-  ​__Sirka__: vodorovný rozměr prvku dialogu \\ +
-  * __Vyska__: svislý rozměr prvku dialogu udávající rozměr prvku včetně roletky po rozbalení. Rozměr prvku bez rozbalení roletky je pevně dán a nelze měnit\\+
  
-//​Příklad://​\\ +Procedura uloží text uložený v proměnné typu Note do souboru typu TextFile. V proměnné typu Note neplatí omezení 255 znaků jako u typu string, ale délka může být až 65520 bajtů.\\ 
-<​code>​ +\\ 
-NACE:LongInt +  * __Soubor__proměnná typu TextFile\\ 
-DefDialog('​Zadejte NACE',​500,​116);​ +  * __Text__: proměnná typu Note\\ 
-DlgNACE(NACE,​4,4,492,256); +  * __PrevodEntit__:​ logická proměnnáurčujícízda se obsažené entity budou převádět do kódování XML\\ 
-DlgButton(id_OK,'​OK'​,358,50); +  * __PrevodDoUTF8__:​ logická proměnnáurčujícízda se kódování znaků bude převádět do UTF8\\
-DlgButton(id_Cancel,'​Zpět',​428,​50);​ +
-DlgExecute(True);​ +
-</​code>​+
  
writenote.txt · Poslední úprava: 2021/06/27 19:47 autor: slim