Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


buildkey

BuildKey

BuildKey(PromennaKlice,PromennaVety) - procedura

Procedura nám vytvoří klíč do PromennaKlice z PromennaVety, tak jak jej interně vytváří program.
PromennaKlice musí být klíčem k PromennaVety a obojí proměnné musí být před použitím v této proceduře deklarovány procedurou DeclareRec.

Příklad:

BuildKey(KeyPohledavka8,Pohledavka)
buildkey.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 13:22 autor: slim