Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


declared

Declared

Declared(Nazev) - funkce

Funkce zjistí, zda již byla deklarována proměnní věty nebo klíče provázaného s interními daty programu.
Parametr Nazev je řetězcovým parametrem obsahujícím název věty nebo klíče, který je deklarován v souboru Struct.def.

Příklad:

if(not Declared('Pohledavka'))
  DeclareRec('Pohledavka') ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
declared.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 17:39 autor: slim