Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


deletestock

DeleteStock

DeleteStock(PromennaVety):Boolean - funkce

Funkce zruší pohyb na skladové položce se zohledněním všech případných návazností a promítnutí v ostatních databázích. Klíčové pro zrušení pohybu na skladě je interní číslo pohybu a interní číslo skladové karty v obsažené větě.

  • PromennaVety: Věta deklarována za pomocí DeclareRec('Pohyb'), nebo přiřazením takto deklarované věty. Věta může být jediného typu a to skladový pohyb.


Funkce vrací logickou proměnnou určující, zda bylo zrušení úspěšné.

deletestock.txt · Poslední úprava: 2010/04/19 19:02 autor: slim