Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dlgcfu

DlgCFU

DlgCFU(Identifikace,Promenna,X,Y,Sirka,Vyska) - procedura

Procedura nám deklaruje prvek pro výběr z číselníku NACE (pětimístný číselný kód). U tohoto prvku neuvádíme identifikaci a může být použit v dialogu pouze jednou. Tento prvek obsahuje více podprvků a ty nejsou přímo dostupné pro skript.

  • Identifikace: unikátní identifikace prvku dialogu, lze vynechat, pak je použito automatické přidělení
  • Promenna: proměnná číselného typu nebo String
  • X: vodorovná pozice prvku v dialogu
  • Y: svislá pozice prvku v dialogu
  • Sirka: vodorovný rozměr prvku dialogu
  • Vyska: svislý rozměr prvku dialogu udávající rozměr prvku včetně roletky po rozbalení. Rozměr prvku bez rozbalení roletky je pevně dán a nelze měnit


V případě, že je jako proměnná pro výsledek použitá číselná proměnná (Integer,Word,LongInt) je vráceno číslo finančního úřadu. V případě že je použitá proměnná typu String, je vracen jeho název.

Příklad:

CFU:String
DefDialog('Vyberte úřad',500,116);
DlgCFU(,CFU,4,4,492,256);
DlgButton(id_OK,'OK',358,50);
DlgButton(id_Cancel,'Zpět',428,50);
DlgExecute(True);
dlgcfu.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 15:08 autor: slim