Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dlgcfu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dlgcfu [2010/04/06 15:08] (aktuální)
slim vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== DlgCFU ====
 +
 +**DlgCFU(Identifikace,​Promenna,​X,​Y,​Sirka,​Vyska)** // - procedura//
 +
 +Procedura nám deklaruje prvek pro výběr z číselníku NACE (pětimístný číselný kód). U tohoto prvku neuvádíme identifikaci a může být použit v dialogu pouze jednou. Tento prvek obsahuje více podprvků a ty nejsou přímo dostupné pro skript.\\
 +\\
 +  * __Identifikace__:​ unikátní identifikace prvku dialogu, lze vynechat, pak je použito automatické přidělení\\
 +  * __Promenna__:​ proměnná číselného typu nebo String\\
 +  * __X__: vodorovná pozice prvku v dialogu\\
 +  * __Y__: svislá pozice prvku v dialogu\\
 +  * __Sirka__: vodorovný rozměr prvku dialogu \\
 +  * __Vyska__: svislý rozměr prvku dialogu udávající rozměr prvku včetně roletky po rozbalení. Rozměr prvku bez rozbalení roletky je pevně dán a nelze měnit\\
 +\\
 +V případě, že je jako proměnná pro výsledek použitá číselná proměnná (Integer,​Word,​LongInt) je vráceno číslo finančního úřadu. V případě že je použitá proměnná typu String, je vracen jeho název.\\
 +
 +
 +//​Příklad://​\\
 +<​code>​
 +CFU:String
 +DefDialog('​Vyberte úřad',​500,​116);​
 +DlgCFU(,​CFU,​4,​4,​492,​256);​
 +DlgButton(id_OK,'​OK',​358,​50);​
 +DlgButton(id_Cancel,'​Zpět',​428,​50);​
 +DlgExecute(True);​
 +</​code>​
  
dlgcfu.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 15:08 autor: slim