Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


getbranchattr

GetBranchAttr

GetBranchAttr(Soubor,NazevParametru,PrevodzUTF8):String - funkce

Funkce načte a vrátí z XML souboru zvolený parametr aktuálního elementu.
Nastavení na element, jehož parametry chceme vyčítat, provedeme funkcí FindBranch().

  • Soubor: proměnná typu TagFile
  • NazevParametru: název parametru z aktuálního elementu
  • PrevodzUTF8: logická proměnná, zda se převáděný text má převést z kódování UTF-8


Příklad:

  Nazev:String='priklad.xml'
  tf:TagFile
 
  Open(tf,Nazev);
  sklad:Boolean=FindBranch(tf,'?xml','sklad')
  pocet:LongInt=GetBranchAttr(tf,'pocet')
  ; v příkladu načteme parametr 'pocet' elementu 'sklad' XML souboru 'priklad.xml'
  ; ...
 
getbranchattr.txt · Poslední úprava: 2010/04/13 12:09 autor: slim