Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


getbranchtonote

GetBranchToNote

GetBranchToNote(Soubor,Text,Nazev,Prevod) - procedura

Procedura načte z XML souboru obsah elementu a uloží ho do proměnné typu Note. Proměnná typu Note umožní zpracovávat i delší text (až 65520 znaků) a nejsme omezeni 255 znaky jak u typu String

  • Soubor: proměnná typu TagFile
  • Text: proměnná typu Note
  • Nazev: název elementu
  • Prevod: logická proměnná, zda se převáděný text má převést z kódování UTF-8


Příklad:

  XMLIn:TagFile;
  Open(XMLIn,'Poznamka.xml');
  FindBranch(XMLIn,'?xml','objednavka')
  PoznamkaIn:Note;
  GetBranchToNote(XMLIn,PoznamkaIn,'poznamka',true);
getbranchtonote.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 16:41 autor: slim