Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


getitem

GetItem

GetItem(Promenna,Retezec,PrevodEntit,PrevodzUTF8) - procedura

Procedura převede řetězec do proměnné věty definované ve Struct.def (proměnné vět deklarovaných za pomocí DeclareRec). Procedura provede sama veškeré potřebné konverze pro uložení ve správném formátu.

  • Promenna: proměnná věty deklarované za pomocí DeclareRec
  • Retezec: řetězec obsahující textovou podobu toho co bude uložené do Promenna
  • PrevodEntit: logický parametr, zda se má provést převod znaků z XML entit
  • PrevodzUTF8: logický parametr, zda se má provést převod znaků z kódování UTF8

Příklad:

  Str:String='6.4.2010'
  GetItem(Pohledavka.Datum,Str)
getitem.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 17:23 autor: slim