Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


getlangid

GetLangID

GetLangID():String - funkce

Funkce vrací zvolenou identifikaci jazyka pro vytváření skriptu. Buď se jedná o jeden z možných jazyků definovaný ve skriptu a vybraný prostředkem dialogu DlgLanguage(). Pokud není Dialog popřípadě prostředek pro výběr jazyka v něm definován, odpovídá hodnota vracená funkcí hodnotě Program.LangID. Vrácený kód jazyka odpovídá kódu dle ISO639-1.

Příklad:
Příklad naleznete u procedury DlgLanguage()

getlangid.txt · Poslední úprava: 2010/04/19 16:01 autor: slim