Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


httpresponse

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

httpresponse [2010/04/13 11:32] (aktuální)
slim vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== HTTPResponse ====
 +
 +**HTTPResponse(NazevPolozky):​String** // - funkce//
 +
 +Funkce nám vrátí obsah položky se zadaným názvem z pole odpovědí http serveru.\\
 +  * __NazevPolozky__:​ název položky v odpovědi http serveru, jejíž obsah má být vrácen.
 +\\
 +//​Příklad://​\\
 +\\
 +Příklad použití naleznete u příkazu [[HTTPPost|HTTPPost()]].
  
httpresponse.txt · Poslední úprava: 2010/04/13 11:32 autor: slim