Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


httpresponse

HTTPResponse

HTTPResponse(NazevPolozky):String - funkce

Funkce nám vrátí obsah položky se zadaným názvem z pole odpovědí http serveru.

  • NazevPolozky: název položky v odpovědi http serveru, jejíž obsah má být vrácen.


Příklad:

Příklad použití naleznete u příkazu HTTPPost().

httpresponse.txt · Poslední úprava: 2010/04/13 11:32 autor: slim