Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


httpresponseid

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

httpresponseid [2010/04/13 11:27] (aktuální)
slim vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== HTTPResponseID ====
 +
 +**HTTPResponseID(PoradoveCislo):​String** // - funkce//
 +
 +Funkce nám vrátí název položky pole odpovědí se zadaným pořadovým číslem.\\
 +  * __PoradoveCislo__:​ pořadové číslo položky v odpovědi http serveru. Počítáno od 1. Parametr by měl být menší nebo roven hodnotě vrácené funkcí [[HTTPResponses|HTTPResponses()]].\\
 +\\
 +//​Příklad://​\\
 +\\
 +Příklad použití naleznete u příkazu [[HTTPPost|HTTPPost()]].
  
httpresponseid.txt · Poslední úprava: 2010/04/13 11:27 autor: slim