Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


httpresponseid

HTTPResponseID

HTTPResponseID(PoradoveCislo):String - funkce

Funkce nám vrátí název položky pole odpovědí se zadaným pořadovým číslem.

  • PoradoveCislo: pořadové číslo položky v odpovědi http serveru. Počítáno od 1. Parametr by měl být menší nebo roven hodnotě vrácené funkcí HTTPResponses().


Příklad:

Příklad použití naleznete u příkazu HTTPPost().

httpresponseid.txt · Poslední úprava: 2010/04/13 11:27 autor: slim