Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


loadnumdata

LoadNumData

LoadNumData(PromennaString):String - funkce

Funkce nám vrátí řetězec obsahující první numerický parametr PromennaString oddělený od odstatních obsažených parametrů čárkou.
Funkce zároveň modifikuje obsah proměnné PromennaString tak, že vrácený parametr z obsaženého řetězce odstraní.

Příklad:

Str1:string='3.14,Číslo Pi,1234'
Str2:string=LoadNumData(Str1)
; po provedení funkce je Str2='3.14' a Str1='Číslo Pi,1234'
loadnumdata.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 13:19 autor: slim