Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


loadtextdata

LoadTextData

LoadTextData(PromennaString):String - funkce

Funkce nám vrátí řetězec obsahující první parametr PromennaString oddělený od odstatních obsažených parametrů čárkou. Parametr může být vyznačený uvozovkami nebo apostrofy. V případě vyznačení jsou obsažené čárky a nevyznačující apostrof, uvozovka ignorovány.
Funkce zároveň modifikuje obsah proměnné PromennaString tak, že vrácený parametr z obsaženého řetězce odstraní.

Příklad:

Str1:string='"Číslo Pi 3,14",3.14'
Str2:string=LoadNumData(Str1)
; po provedení funkce je Str2='Číslo Pi 3,14' a Str1='3.14'
loadtextdata.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 13:20 autor: slim