Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


recorditem

RecordItem

RecordItem(PromennaVety,Polozka):String - funkce

Funkce vrátí název položky věty.

Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec

  • PromennaVety: Věta deklarována za pomocí DeclareRec nebo direktivy Record
  • Polozka: pořadové číslo zjišťované položky abecedně řazeného seznamu položek věty, počítáno od 1


Příklad:

Str:String
DeclareRec('Pohledavka') ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
Str=RecordItem(Pohledavka,10)
; Položka s pořadovým číslem 10 je Pohledavka.Datum
; Str je rovno 'Datum'

Upozornění: Položka na zvolené pozici se ze změnou struktury věty může změnit, přestože se struktura věty rozšiřovala na konci. Důvodem je o abecední řazení položek v seznamu !

recorditem.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 19:12 autor: slim