Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


recorditem

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

recorditem [2010/04/06 19:12] (aktuální)
slim vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== RecordItem ====
  
 +**RecordItem(PromennaVety,​Polozka):​String** // - funkce//
 +
 +Funkce vrátí název položky věty.
 +
 +Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec\\
 +  * __PromennaVety__:​ Věta deklarována za pomocí [[DeclareRec]] nebo direktivy [[Record]]\\
 +  * __Polozka__:​ pořadové číslo zjišťované položky abecedně řazeného seznamu položek věty, počítáno od 1\\
 +\\
 +//​Příklad://​\\
 +<​code>​
 +Str:String
 +DeclareRec('​Pohledavka'​) ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
 +Str=RecordItem(Pohledavka,​10)
 +; Položka s pořadovým číslem 10 je Pohledavka.Datum
 +; Str je rovno '​Datum'​
 +</​code>​
 +
 +Upozornění:​ Položka na zvolené pozici se ze změnou struktury věty může změnit, přestože se struktura věty rozšiřovala na konci. Důvodem je o abecední řazení položek v seznamu !
recorditem.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 19:12 autor: slim