Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


recorditemsize

RecordItemSize

RecordItemSize(PromennaVety,Polozka,SpecSize):Word - funkce

Funkce zjistí jaké číslo klíče je přiřazeno k deklarované proměnné klíče provázaného s interními daty programu.

Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec

  • PromennaVety: Věta deklarována za pomocí DeclareRec nebo direktivy Record
  • Polozka: pořadové číslo zjišťované položky abecedně řazeného seznamu položek věty, počítáno od 1
  • SpecSize: zda se zjišťuje potřebná délka řetězce pro převod (true) nebo alokace paměti (false)


Příklad:

LocW:Word
DeclareRec('Pohledavka') ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
LocW=RecordItemSize(Pohledavka,10)
; Položka s pořadovým číslem 10 je Pohledavka.Datum
; LocW je rovno 2, Pohledavka.Datum zabírá 2 bajty
LocW=RecordItemSize(Pohledavka,10,True)
; LocW je rovno 10, pro převod Pohledavka.Datum na řetězec je zapotřebí řetězec o délce minimálně 10 bajtů
recorditemsize.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 18:16 autor: slim