Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


recorditemtype

RecordItemType

RecordItemType(PromennaVety,Polozka,SpecType):Word - funkce

Funkce zjistí jaké číslo klíče je přiřazeno k deklarované proměnné klíče provázaného s interními daty programu.

Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec

  • PromennaVety: Věta deklarována za pomocí DeclareRec nebo direktivy Record
  • Polozka: pořadové číslo zjišťované položky abecedně řazeného seznamu položek věty, počítáno od 1
  • SpecType: zda se zjišťuje typ obsahu (true) nebo datový typ (false)
Tabulka datových typů
označení konstanta DDT
0 bez typu type_None
1 Byte type_Byte
2 Integer type_Integer
3 Word type_Word
4 LongInt type_LongInt
5 Real type_Real
6 Single type_Single
7 Double type_Double
8 Extended type_Extended
9 Boolean type_Boolean
10 ShortInt type_ShortInt
11 String type_String
12 Char type_Char


Tabulka typů obsahu
označení konstanta DDT
0 Bez obsahu spec_None
1 Datum spec_Date
2 Částka spec_Finance
3 Množství spec_Quantity
4 Měna spec_Currency
5 Období spec_Period
6 Logické Ano/Ne spec_Boolean
7 Interní číslo spec_ID
8 Čítač spec_Counter
9 Datum a čas spec_DateTime
10 Syntetický účet spec_SyntheticAccount
11 Analytický účet spec_AnalyticAccount
12 Číslo spec_Number
13 HS spec_HS
14 KJ spec_KJ
15 Nepoužito spec_NotUsed
16 Osoba spec_Person
17 spec_IC
18 Bitové příznaky spec_Flags
19 BCD formát spec_BCD


Příklad:

LocW:Word
DeclareRec('Pohledavka') ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
LocW=RecordItemType(Pohledavka,10)
; Položka s pořadovým číslem 10 je Pohledavka.Datum
; LocW je rovno 3, Pohledavka.Datum je typu Word
LocW=RecordItemType(Pohledavka,10,True)
; LocW je rovno 1, pro převod Pohledavka.Datum na řetězec je zapotřebí řetězec o délce minimálně 10 bajtů
recorditemtype.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 18:41 autor: slim