Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


recorditemtype

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

recorditemtype [2010/04/06 18:41] (aktuální)
slim vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== RecordItemType ====
 +
 +**RecordItemType(PromennaVety,​Polozka,​SpecType):​Word** // - funkce//
 +
 +Funkce zjistí jaké číslo klíče je přiřazeno k deklarované proměnné klíče provázaného s interními daty programu.
 +
 +Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec\\
 +  * __PromennaVety__:​ Věta deklarována za pomocí [[DeclareRec]] nebo direktivy [[Record]]\\
 +  * __Polozka__:​ pořadové číslo zjišťované položky abecedně řazeného seznamu položek věty, počítáno od 1\\
 +  * __SpecType__:​ zda se zjišťuje typ obsahu (''​true''​) nebo datový typ (''​false''​)\\
 +
 +^  Tabulka datových typů  ^^^
 +|     ​^ ​ označení ​       ^  konstanta DDT  |
 +|   0 | bez typu         | type_None ​      |
 +|   1 | Byte             | type_Byte ​      |
 +|   2 | Integer ​         | type_Integer ​   |
 +|   3 | Word             | type_Word ​      |
 +|   4 | LongInt ​         | type_LongInt ​   |
 +|   5 | Real             | type_Real ​      |
 +|   6 | Single ​          | type_Single ​    |
 +|   7 | Double ​          | type_Double ​    |
 +|   8 | Extended ​        | type_Extended ​  |
 +|   9 | Boolean ​         | type_Boolean ​   |
 +|  10 | ShortInt ​        | type_ShortInt ​  |
 +|  11 | String ​          | type_String ​    |
 +|  12 | Char             | type_Char ​      |
 +\\
 +^  Tabulka typů obsahu ​ ^^^
 +|     ​^ ​ označení ​       ^  konstanta DDT         |
 +|   0 | Bez obsahu ​      | spec_None ​             |
 +|   1 | Datum            | spec_Date ​             |
 +|   2 | Částka ​          | spec_Finance ​          |
 +|   3 | Množství ​        | spec_Quantity ​         |
 +|   4 | Měna             | spec_Currency ​         |
 +|   5 | Období ​          | spec_Period ​           |
 +|   6 | Logické Ano/​Ne ​  | spec_Boolean ​          |
 +|   7 | Interní číslo ​   | spec_ID ​               |
 +|   8 | Čítač ​           | spec_Counter ​          |
 +|   9 | Datum a čas      | spec_DateTime ​         |
 +|  10 | Syntetický účet ​ | spec_SyntheticAccount ​ |
 +|  11 | Analytický účet ​ | spec_AnalyticAccount ​  |
 +|  12 | Číslo ​           | spec_Number ​           |
 +|  13 | HS               | spec_HS ​               |
 +|  14 | KJ               | spec_KJ ​               |
 +|  15 | Nepoužito ​       | spec_NotUsed ​          |
 +|  16 | Osoba            | spec_Person ​           |
 +|  17 | IČ               | spec_IC ​               |
 +|  18 | Bitové příznaky ​ | spec_Flags ​            |
 +|  19 | BCD formát ​      | spec_BCD ​              |
 +
 +\\
 +//​Příklad://​\\
 +<​code>​
 +LocW:Word
 +DeclareRec('​Pohledavka'​) ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
 +LocW=RecordItemType(Pohledavka,​10)
 +; Položka s pořadovým číslem 10 je Pohledavka.Datum
 +; LocW je rovno 3, Pohledavka.Datum je typu Word
 +LocW=RecordItemType(Pohledavka,​10,​True)
 +; LocW je rovno 1, pro převod Pohledavka.Datum na řetězec je zapotřebí řetězec o délce minimálně 10 bajtů
 +</​code>​
  
recorditemtype.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 18:41 autor: slim