Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


recordtype

RecordID

RecordType(PromennaVety):Word - funkce

Funkce vrátí typ souboru v podobě čísla.


Vráceno Typ věty Konstanta DDT
0 Neznámá věta record_None
1 Datový soubor programu record_Data
2 Klíč datového souboru programu record_Key
3 Datový soubor v režii skriptu record_UserData
4 Klíč datového souboru v režii skriptu record_UserKey
5 Virtuální soubor programu record_Virtual
4 Klíč virtuálního souboru programu record_VirtualKey


Příklad:

LocW:Word
DeclareRec('Pohledavka') ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
DeclareRec('KeyPohledavka7') ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
LocW=RecordType(Pohledavka)
; LocW je rovno 1, což je identifikace datového souboru programu
LocW=RecordType(KeyPohledavka7)
; LocW je rovno 2, což je identifikace klíče datového souboru programu
recordtype.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 19:07 autor: slim