Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


strdate

StrDate

StrDate(Datum,KratkyFormat,Format):String - funkce

Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec

  • Datum: datum v interním číselném formátu
  • KratkyFormat: logický parametr, zda převést datum na krátký formát s dvoučíselným rokem
  • Format: upřesnění formátu vystupního řetězce, viz. níže
Výstupní formátování
0 dd.mm.rrrr popřípadě dd.mm.rr v závislosti na KratkyFormat
1 rrrr-mm-dd
2 rrrr-mm-ddT00:00


Příklad:

  XMLIn:TagFile;
  Open(XMLIn,'Poznamka.xml');
  FindBranch(XMLIn,'?xml','objednavka')
  PoznamkaIn:Note;
  GetBranchToNote(XMLIn,PoznamkaIn,'poznamka',true);
strdate.txt · Poslední úprava: 2010/04/06 17:08 autor: slim