Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stritem

StrItem

StrItem(Promenna,UpresneniFormatu,PrevodNaEntity,PrevodDoUTF8):String - funkce

Funkce převede proměnnou věty definované ve Struct.def (proměnné vět deklarovaných za pomocí DeclareRec) do řetězcové (textové) podoby. Funkce provede sama veškeré potřebné konverze pro uložení ve správném formátu.

  • Promenna: proměnná věty deklarované za pomocí DeclareRec
  • UpresneniFormatu: upřesnění formátu viz níže
  • PrevodNaEntity: logický parametr, zda se má provést převod speciálních znaků na XML entity
  • PrevodDoUTF8: logický parametr, zda se má provést převod znaků do kódování UTF8
Výstupní formátování
0 výchozí formátování
1 u datových polí rrrr-mm-dd
2 u datových polí rrrr-mm-ddT00:00


Příklad:

  Pohledavka.Datum=ValDate('6.4.2010')
  Str:String=StrItem(Pohledavka.Datum,2)
  ; Str bude rovno '2010-04-06T00:00'
  Str=StrItem(Pohledavka.Datum)
  ; Str bude rovno '6.4.2010'
stritem.txt · Poslední úprava: 2021/06/27 20:11 autor: slim