Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


typeof

TypeOf

TypeOf(Promenna):Word - funkce

Funkce vrátí typ proměnné

  • Promenna: proměnná skriptu
Hodnota Identifikátor typu Datový typ proměnné
0 type_None proměnná nemá datový typ
1 type_Byte typ Byte, celočíselná kladná hodnota v rozsahu 0 až 255
2 type_Integer typ Integer, celočíselná hodnota v rozsahu -32768 až 32767
3 type_Word typ Word, celočíselná kladná hodnota v rozsahu 0 až 65535
4 type_LongInt typ LongInt, celočíselná hodnota v rozsahu -2147483648 až 2147483647
5 type_Real typ Real, reálné číslo s počtem platných číslic 11-12 v rozsahu 2.9e-39 až 1.7e38
6 type_Single typ Single, reálné číslo s počtem platných číslic 7-8 v rozsahu 1.5e-45 až 3.4e38
7 type_Double typ Double, reálné číslo s počtem platných číslic 15-16 v rozsahu 5.0e-324 až 1.7e308
8 type_Extended typ Double, reálné číslo s počtem platných číslic 19-20 v rozsahu 3.4e-4932 až 1.1e4932
9 type_Boolean typ Boolean, logická proměnná nabývající pouze hodnot 0 false a 1 true
10 type_ShortInt typ ShortInt, celočíselná hodnota v rozsahu -128 až 127
11 type_String typ String, řetězcová proměnná proměnné délky s délkou v rozsahu 0 až 255 znaků
12 type_Char typ Char, znak
13 type_TextFile textový soubor
14 type_Record záznam složený z jiných datových typů, k obsaženým typům přistupujeme přes oddělovač tečka,např. Zaznam.Polozka
15 type_Port Datový port systému
16 type_DBFFile Datový soubor ve formátu DBF
17 type_Comp typ_Comp, 64bitové celé číslo v rozsahu -9223372036854775808 až 9223372036854775807
18 type_EMLFile Soubor s emailovou správou ve formátu EML
19 type_FiscalModule fiskální modul
20 type_File soubor
21 type_DbFile soubor ve formátu DB
22 type_TagFile soubor
23 type_Note
24 type_AltText
25 type_Bitmap


Příklad:

  Promenna:String='Řetězcová proměnná obsahující tento text'
  TypPromenne:Word=TypeOf(Promenna)
typeof.txt · Poslední úprava: 2024/03/23 14:00 autor: slim