Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


writenote

WriteNote

WriteNote(Soubor,Text,PrevodEntit,PrevodDoUTF8) - procedura

Procedura uloží text uložený v proměnné typu Note do souboru typu TextFile. V proměnné typu Note neplatí omezení 255 znaků jako u typu string, ale délka může být až 65520 bajtů.

  • Soubor: proměnná typu TextFile
  • Text: proměnná typu Note
  • PrevodEntit: logická proměnná, určující, zda se obsažené entity budou převádět do kódování XML
  • PrevodDoUTF8: logická proměnná, určující, zda se kódování znaků bude převádět do UTF8
writenote.txt · Poslední úprava: 2021/06/27 19:47 autor: slim