Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


addfiletopost

AddFileToPost

AddFileToPost(NazevPole,NazevSouboru) - procedura

Procedura AddFileToPost přidá do požadavku lokální soubor, který bude odeslán příkazem HTTPPost(). V rámci jednoho požadavku může být připojeno i více souborů, každý svým příkazem AddFileToPost() s rozdílnými názvy pole. Před přidáním prvého pole musí být volána procedura NewPost().

Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec

  • NazevPole: název pole http požadavku, pod ním bude soubor v požadavku uložen. V rámci jednoho požadavku musí být název unikátní.
  • NazevSouboru: název souboru který bude na server odeslán


Příklad:

Příklad použití naleznete u příkazu HTTPPost().

addfiletopost.txt · Poslední úprava: 2010/04/10 09:01 autor: slim