Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


httppost

HTTPPost

HTTPPost(URL,SouborProVysledek,Uzivatel,Heslo):Boolean - funkce

Funkce HTTPPost pošle požadavek na URL adresu HTTP metodou POST (obdobně jak by data byla odeslána z webového formuláře). Odesílaný požadavek musí být předem inicializován za pomocí příkazu NewPost() a jeho obsah následně vytvořen za pomocí příkazu AddToPost() popřípadě AddFileToPost(). Položky hlavičky odpovědi lze následně zpracovat za pomocí funkce HTTPResponse().

Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec

 • URL: URL adresa kde se bude odesílat požadavek
 • SouborProVysledek: název souboru, kde se má uložit vrácená odezva ze serveru
 • Uzivatel: v případě autentifikace typu Basic jméno uživatele
 • Heslo: v případě autentifikace typu Basic heslo


Příklad:

 ResultName:String=GetTempFileName()

 NewPost()
 AddToPost('FileIncluded','1')
 AddToPost('FilesKey','vlozeny_soubor')
 AddFileToPost('vlozeny_soubor','c:\slozka\soubor.txt')

 if(HTTPPost('http://www.server.net/httppost.php',ResultName,'Veverka','Ciperka'))
  begin
   LocW:Word=HTTPResponses()
   LocW2:Word

   WNSType(1)
   NewWNS()

   SetColumn(0,TA_RIGHT,4)
   SetColumn(1,TA_LEFT,32)
   SetColumn(2,TA_LEFT,44)

   SetHead('p.č.','Klíč','Hodnota')

   while(LocW2<LocW)
    begin
     Inc(LocW2)
     AddLine(Str(LocW2),HTTPResponseID(LocW2),HTTPResponse(HTTPResponseID(LocW2)))
    end

   AddComment('')
   AddComment('*******\t*******\t*******')
   AddComment('')

   TF:TextFile
   LocStr:String

   Open(TF,ResultName)
   While(not EOF(TF))
    begin
     LocStr=ReadLn(TF)
     AddComment(LocStr)
    end
  end
httppost.txt · Poslední úprava: 2010/04/13 11:38 autor: slim