Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


httppost

Toto je starší verze dokumentu!


HTTPPost

HTTPPost(URL,SouborProVysledek,Uzivatel,Heslo):Boolean - funkce

Funkce HTTPPost pošle požadevek na URL adresu HTTP metodou POST (obdobně jak by data byla odeslána z webového formuláře). Odesílaný požadavek musí být předem vytvořen za pomocí příkazu NewPost() a jeho obsah vytvořen za pomocí příkazu AddToPost() popřípadě AddFileToPost().

Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec

 • URL: URL adresa kde se bude odesílat požadavek
 • SouborProVysledek: název souboru, kde se má uložit vrácená odezva ze serveru
 • Uzivatel: v případě autentifikace typu Basic jméno uživatele
 • Heslo: v případě autentifikace typu Basic heslo


Příklad:

 ResultName:String=GetTempFileName();

 NewPost();
 AddToPost('FileIncluded','1');
 AddToPost('FilesKey','vlozeny_soubor');
 AddFileToPost('vlozeny_soubor','c:\slozka\soubor.txt');

 if(HTTPPost('http://www.server.net/httppost.php',ResultName,'Veverka','Ciperka'))
  begin
   LocW:Word=HTTPResponses();
   LocW2:Word;

   WNSType(1);
   NewWNS();

   SetColumn(0,TA_RIGHT,4);
   SetColumn(1,TA_LEFT,32);
   SetColumn(2,TA_LEFT,44);

   SetHead('p.č.','Klíč','Hodnota');

   while(LocW2<LocW)
    begin
     Inc(LocW2);
     AddLine(Str(LocW2),HTTPResponseID(LocW2),HTTPResponse(HTTPResponseID(LocW2)));
    end;

   AddComment('');
   AddComment('*******\t*******\t*******');
   AddComment('');

   TF:TextFile
   LocStr:String

   Open(TF,ResultName);
   While(not EOF(TF))
    begin
     LocStr=ReadLn(TF);
     AddComment(LocStr);
    end;
  end;
httppost.1270880978.txt.gz · Poslední úprava: 2010/04/10 08:29 autor: slim