Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


httpresponses

HTTPResponses

HTTPResponses():Word - funkce

Funkce nám vrátí počet polí v hlavičce odpovědi http serveru vráceného předchozím voláním funkcí HTTPGet() nebo HTTPPost().

Příklad:

Příklad použití naleznete u příkazu HTTPPost().

httpresponses.txt · Poslední úprava: 2010/04/10 09:36 autor: slim